Política de Privacitat de Guismunt Hair S.L.

1.- ASPECTES GENERALS

La present política de privacitat (la "Política de Privadesa"), té per finalitat informar a l'Usuari ( "l'Usuari") de manera clara i precisa sobre el tractament de les dades de caràcter personal demanades per Guismunt Hair S.L. (Tal com aquesta es defineix en l'apartat 2 següent) a través del lloc web allotjat sota el nom de domini https://www.lacentraldelcabell.com (el "Lloc Web") i forma part, juntament amb la Política de Cookies l'Avís Legal dels Termes i Condicions d'ús del lloc web.

La present Política de Privacitat només és aplicable al lloc web, entenent com a tal totes les pàgines i subpàgines incloses en el mateix, declinant Guismunt Hair S.L. qualsevol responsabilitat sobre les diferents polítiques de privacitat i protecció de dades de caràcter personal que puguin contenir les pàgines web a les quals l'Usuari pugui accedir a través dels hipervincles ubicats en aquest lloc web i no gestionades directament per la Guismunt Hair S.L.

D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Guismunt Hair S.L. informa al / s Usuaris del Lloc sobre la Política de Privacitat que aplicarà en el tractament de les dades personals que l'Usuari faciliti al registrar-se al lloc web mitjançant l'emplenament dels formularis de registre habilitats a aquest efecte en els mateixos, (el " formulari de Registre "," formulari de Contacte ") així com durant el procés de contractació dels serveis o en les interactuacions que realitzi amb Guismunt Hair SL

Per poder navegar en el Lloc Web no cal que els Usuaris revelin les seves dades personals. No obstant això, en certs casos Guismunt Hair S.L. podrà requerir determinades dades, per poder oferir-li els serveis desitjats.

L'emplenament del formulari de Nou compte per part dels Usuaris així com les dades proporcionades durant en el procés de contractació dels serveis o mitjançant qualsevol tipus d'interactuació amb Guismunt Hair SL, implica necessàriament, i sense reserves, el coneixement i acceptació de la present política de Privacitat així com de les condicions d'ús per al que els Usuaris hauran de validar la casella habilitada a l'efecte en el formulari de Nou compte o en el procés de contractació dels serveis. Per tant, es recomana a l'Usuari que, amb caràcter previ, llegiu de detingudament aquests textos legals.

2.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

GUISMUNT HAIR S.L., societat domiciliada a Manresa, ctra. de Vic, nombre 52, C.P. 08241, proveïda de C.I.F. B66189242 és la propietària d'aquest lloc web a través del qual s'ofereixen serveis relacionats amb productes del sector de la bellesa.

3.- BASE LEGAL PER AL TRACTAMENT DE DADES

El tractament de dades proporcionades pels Usuaris a través dels formularis del Lloc Web i altres canals de comunicació a la seva disposició, estan basats en el consentiment prestat per cada Usuari per a la gestió de la seva sol·licitud, per a la prestació dels serveis contractats i en és el cas, per a la realització d'accions comercials i de màrqueting.

De la mateixa manera, la base legal per al tractament de les seves dades personals es deriva de les mesures precontractuals i la contractació i execució de la prestació dels serveis descrits en les Condicions d'Ús.

4.- TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 
4.1.- Declaració de Privacitat de Dades


En Guismunt Hair S.L. som responsables de la recopilació, el processament i l'ús de les dades personals que ens proporciones a través dels formularis de registre o contacte que es troben inclosos en el Lloc Web o en qualssevol comunicacions entre l'Usuari i Guismunt Hair S.L. segons la legislació de protecció de dades.
A través de la present Privacitat de Dades volem informar-te sobre quines dades personals es recopilen i es guarden quan visites el nostre lloc web o utilitzes els nostres serveis oferts en el mateix. A més, rebràs informació sobre com fem servir les teves dades i quins drets tens respecte a l'ús d'ells.
Les dades que voluntàriament faciliti l'Usuari durant la utilització dels nostres serveis seran incloses en un fitxer titularitat de Guismunt Hair S.L. per al seu tractament amb les finalitats indicades en la present Política de Privacitat. De conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i en particular, en el que fixa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE ( "RGPD"), Guismunt Hair SL mantindrà el corresponent registre d'activitats de tractament de dades personals.

Guismunt Hair S.L. ha adoptat les mesures necessàries d'índole tècnica i organitzativa per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l'objecte d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Donada la naturalesa dels serveis proporcionats a través del lloc web, les dades tractades es poden classificar en les següents tipologies:
- Dades identificatives (p.ex., nom, cognoms, adreça postal correu electrònic, número de telèfon).
- Dades de transaccions de béns i serveis (p. Ex. Pagaments dels serveis realitzats).
- Dades d'informació comercial (p.ex. interessos en productes o serveis).
 

4.2.- Recull de dades de caràcter personal
 
4.2.1 Si visites nostre lloc web

Pots visitar el lloc web sense revelar la teva identitat. No obstant això, el teu navegador només envia informació - que es recopila automàticament - als servidors del nostre lloc web. Aquesta informació s'emmagatzema temporalment en un fitxer de registre (logfile). Aquesta informació que es recopila i emmagatzema automàticament fins a la seva eliminació, també automàtica:
- Direcció IP de l'ordinador sol·licitant.
- Data i hora de l'accés.
- Nom i URL de les dades introduïdes.
- Lloc web, d'on prové l'accés (URL de referència).
- Navegador d'ús i, si cal, el sistema operatiu del teu ordinador, així com el nom del teu proveïdor d'accés.


Aquestes dades es recopilen i processen per fer possible l'ús del nostre lloc web (establiment de connexió), per tal de garantir la seguretat i l'estabilitat del nostre sistema, així com per a l'administració tècnica de la infraestructura de la xarxa.

A més, fem servir galetes, així com eines d'anàlisi i de màrqueting web. Pots trobar més informació sobre aquest tema en la nostra Política de Cookies.

4.2.2- Si contractes nostres serveis online

Per emprar els nostres serveis al complet, pot ser que hagis de introduir més dades personals.

Utilitzem el teu nom i les teves dades de contacte amb les següents finalitats:
- Per saber qui és la nostra part contractant.
- Per a la justificació, estructura, processament i canvi de la relació contractual amb tu sobre l'ús dels nostres serveis.
- Per verificar la plausibilitat de la informació introduïda.
- Per contactar amb tu, si cal.

Així mateix, durant el procés de contractació dels nostres serveis, podran ser sol·licitats dades addicionals de tipus econòmic o financer (com per l'exemple el número de la targeta de crèdit o dèbit) a fi de dur a terme l'execució i facturació dels serveis.

En el cas que, durant l'ús dels serveis, el Client sol·liciti enviar un email a un tercer per unir-se a Guismunt Hair SL, el Client declara i garanteix haver informat a les terceres persones les dades faciliti, del contingut de la present Política de privadesa i haver recaptat d'aquests tercers els consentiments preceptius per a la seva comunicació i tractament per Guismunt Hair SL .
 
4.2.3- Si et subscrius al nostre blog o al nostre curs de vendes o a la nostra newsletter.

Si has acceptat expressament rebre els nostres posts del nostre blog o els emails del curs de vendes o newsletter, podem utilitzar la teva adreça de correu electrònic per enviar-els nous posts i noves promocions de vendes, així com informació sobre els nostres productes. Per rebre, newsletters, posts del nostre blog o lliçons del curs de vendes o newsletter, primer hem d'obtenir el teu consentiment exprés i específic per a aquesta finalitat. Aquest consentiment l'obtenim en el moment en què et registres al bloc o en realitzar una compra i demanes explícitament rebre posts i emails mitjançant la introducció del teu correu electrònic.
Pots revocar el teu consentiment en qualsevol moment, ja sigui dins del teu compte o, per exemple, en fer clic a l'enllaç de cancel·lar subscripció que es troba a la part inferior de cadascuna de les comunicacions que enviem. D'altra banda, també pots enviar-nos un correu electrònic a [email protected]

Si cancel·leu la teva subscripció, mantindrem la teva adreça de correu electrònic bloquejada únicament per garantir-te que no rebràs aquests correus electrònics.

4.4.- Conservació de les Dades

S'informa als Usuaris i / o Clients que les seves dades personals seran conservades durant el temps estrictament necessari per a les finalitats del tractament per l'ús hagin estat proporcionats, sempre que l'Usuari i / o Client no hagi revocat el seu consentiment i, en tot cas, seguint el principi de minimització de dades contemplat en la normativa aplicable. En particular, les dades personals proporcionades pels Usuaris i / o Clients s'han de conservar pel termini determinat sobre la base dels següents criteris: (i) obligació legal de conservació; (Ii) durada de la relació contractual i atenció de qualssevol responsabilitats derivades d'aquesta relació; (Iii) sol·licitud de supressió per part de l'interessat en els supòsits en què sigui procedent.
 
 
4.5.- Drets dels Usuaris i / o Clients

L'Usuari i / o Client podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, així com la limitació i portabilitat de les seves dades en compliment del que estableix la normativa vigent de protecció de dades. Tenint en compte que l'exercici dels mateixos és personalíssim, caldrà que l'afectat acrediti la seva identitat. L'exercici d'aquests drets s'haurà de realitzar per escrit signat pel titular de les dades, amb indicació del seu domicili, adjuntant còpia del seu document nacional d'identitat o un altre document acreditatiu, dirigint-se a Guismunt Hair SL, al correu electrònic [email protected] o enviant comunicació escrita a la següent adreça postal: Ctra. de Vic 52, bxs CP 08242, Manresa.

L'Usuari i / o Client podrà renunciar en qualsevol moment a rebre qualsevol tipus de comunicació comercial enviant un correu electrònic a [email protected] manifestant aquesta intenció de renúncia, sense que això afecti la licitud del tractament de les seves dades personals amb altres finalitats . Així mateix, aquesta possibilitat li serà oferta a l'Usuari en cada comunicació comercial que rebi per correu electrònic.

Guismunt Hair S.L. informa als seus Usuaris de la possibilitat que tenen de presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que entenguin que no s'ha obtingut satisfacció o la correcta assistència en l'exercici dels drets esmentats en el present apartat.
 
 
4.6- Dades compartides amb terceres parts
 
Lesdades personals recollides a través del lloc web no seran objecte de cessió a cap tercer. És a dir, Guismunt Hair S.L. no revelarà informació personal que consti en els seus fitxers a tercers sense comptar per a això amb el consentiment exprés de l'Usuari i / o Client, excepte en els casos concrets en què aquesta cessió es trobi establerta per la normativa de protecció de dades. Podran accedir a les dades de caràcter personal dels usuaris el personal autoritzat de Guismunt Hair S.L. amb la finalitat de gestionar la prestació dels serveis.
 
 
4.7- Seguretat de les dades

Per protegir-los, totes les dades que ens proporciones es xifren d'acord amb el protocol de seguretat TLS (Transport Layer Security). El TLS és un protocol segur i provat que s'utilitza, per exemple, per a la banca en línia. Pots identificar la connexió TLS, per exemple, en observar la "s" després de la "http" a la URL que es mostra al navegador (https: // ..) o des de la icona de bloqueig que es mostra a la pestanya del navegador.

També prenem mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades per protegir les teves dades contra manipulacions aleatòries o deliberades, pèrdues parcials o totals, destrucció i / o accessos no autoritzats. Per evitar la pèrdua de dades, configurem bases de dades duplicades, el que significa que les teves dades sempre s'emmagatzemen en ubicacions separades. A més, actualitzem i emmagatzemem les dades periòdicament en una còpia de seguretat fora del lloc i, en línia amb les anàlisis d'alt risc, vam realitzar contínuament proves de seguretat en la nostra infraestructura. La contrasenya s'emmagatzema a través d'un procés segur encriptat. Mai no demanarem la contrasenya, ni per correu electrònic ni per telèfon. Si oblides la contrasenya, podem restablir per tu. Millorem les nostres mesures de seguretat contínuament en funció del desenvolupament tecnològic.

Les dades personals que recopilem s'emmagatzemen en un entorn segur dins de la UE i es tracten de forma confidencial. L'accés a aquesta informació està limitat als empleats i proveïdors seleccionats de Guismunt Hair S.L. Complim, en tot moment, amb els requisits legislatius de protecció de dades.

5.- TRACTAMENT DE DADES

El present acord constitueix la base legal de la relació contractual entre tu, el Client, com a Responsable del Tractament de les dades de caràcter personal i Guismunt Hair S.L., el proveïdor del servei, en la seva condició d'Encarregat del Tractament de les dades.
En el present apartat expliquem com poden processar les dades dels que ets responsable i la seva finalitat.
Degut al nostre volum de clients, seria impossible celebrar acords signats individualment amb tots els nostres clients- Responsables del tractament- per això, l'acceptació de la present Política de Privacitat suposa la celebració de l'acord d'accés a dades (AAD), en compliment del que establint en el RGPD. Aquest AAD et assegura que Guismunt Hair S.L., en la seva condició d'encarregat del tractament de dades, compleix amb els requisits estipulats en la normativa de protecció de dades.

 
5.1- Responsabilitats Guismunt Hair S.L. com Encarregat del Tractament

Guismunt Hair S.L. ha de tractar totes les dades personals seguint les instruccions del Responsable de Dades. En celebrar aquest Acord, processarà les dades personals del Client (i) d'acord amb totes les lleis nacionals i europees; (Ii) complint amb les seves obligacions sota els termes de la aplicació de servei; iii) segons instruccions del Client, tal com es descriu en acord.

Guismunt Hair S.L. en el marc de la prestació dels serveis, s'obliga a:

(I) Tractar les dades seguint en tot moment les instruccions documentades del client amb la finalitat exclusiva de realitzar les comunicacions que fossin necessàries;
(Ii) Garantir que les persones autoritzades per tractar les dades personals es comprometen a respectar la confidencialitat dels mateixos;
(Iii) Prendre les mesures que siguin necessàries a fi de garantir la seguretat de les dades a les quals tingui accés;
(Iv) No recórrer a un altre encarregat sense l'expressa autorització prèvia i per escrit per part del Client. En cas que el Guismunt Hair S.L. en la seva condició d'Encarregat del Tractament, recorri a un altre encarregat per dur a terme determinades activitats de tractament per compte del Client, s'imposaran a aquest altre encarregat, mitjançant un contracte o acte jurídic, les mateixes obligacions de protecció de dades que les estipulades en el present acord i en particular la prestació de garanties suficients d'aplicació de mesures tècniques i organitzatives apropiades de manera que el tractament sigui conforme al present acord;
(V) Assistir al Client, tenint en compte la naturalesa del tractament, a través de mesures tècniques i organitzatives apropiades, sempre que sigui possible, perquè aquest pugui complir amb l'obligació de respondre a les sol·licituds que tinguin per objecte l'exercici dels drets dels interessats;
(Vi) Ajudar al Client a garantir el compliment de les obligacions relatives a assegurar la seguretat de les dades, notificar a l'AEPD en cas de violacions de seguretat, així com comunicar les mateixes als interessats;
(Vii) No comunicar aquestes dades a cap tercer, sense l'autorització del Client, ni tan sols per a la conservació d'aquests;
(Viii) Adoptar, implantar i complir, en els termes previstos en normativa vigent i les seves normes de desenvolupament, les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d'acord amb el nivell de seguretat que correspongui, en atenció a la naturalesa de les dades personals objecte d'accés o tractament;
(Ix) Finalitzada la prestació dels serveis objecte d'aquest Contracte, Guismunt Hair S.L. es compromet a destruir totes les dades de caràcter personal rebudes pel Client, així com els suports o documents que incloguin dades de caràcter personal, i
(X) Posar a disposició del Client tota la informació necessària per acreditar el compliment de les obligacions establertes en el present apartat, així com per permetre i contribuir a la realització d'auditories per part del Client.

5.2- Responsabilitats del Client com a Responsable del Tractament

El Client dóna el seu consentiment explícit per al processament de les seves dades personals en tot moment en utilitzar el servei.

El Client podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment, fer-suposarà la terminació de la relació contractual entre el Client i Guismunt Hair S.L.

El Client té una base legal per a tractar les dades personals amb Guismunt Hair S.L. (Inclosos els subprocesadores) amb l'ús dels serveis de Guismunt Hair S.L. .

El controlador de dades ha de tenir una llista precisa de les categories de dades personals que processa, particularment si el processament difereix de les categories enumerades pel processador de dades en l'apartat 5.6 

5.3- Acord per a la transferència de dades i l'ús de subcontractistes:

Per proporcionar el servei al Client, Guismunt Hair S.L. ha de subcontractar a tercers que li presten serveis. Aquests subcontractistes poden ser proveïdors externs tant dins com fora de la UE / EEE. Guismunt Hair S.L. garanteix que tots els subcontractistes compleixin amb les obligacions i els requisits d'aquest AAD; específicament, que el seu nivell de protecció de dades compleix amb l'estàndard requerit per les lleis de protecció de dades rellevants. Si una jurisdicció queda fora de la UE / EEE i no està en la llista aprovada per la Comissió Europea de nivells de protecció de dades satisfactoris sota el RGPD, llavors s'estableix un acord específic entre Guismunt Hair S.L. i dit subcontractista per assegurar que mantindrà totes les dades personals segons els requisits de les lleis vigents de protecció de dades de la UE.

Els subcontractistes del proveïdor de serveis són els que s'indiquen a continuació:
- Siteground: allotjament dels servidors
- Amazon: allotjament dels servidors
- Oxatis: allotjament dels servidors
- Redsys: passarel·la de pagaments
- PayPal: passarel·la de pagaments
- Mailup: campanyes de correus electrònics
- RetailCRM comunicacions internes, gestió de clients, customer service, campanyes d'emails
- Google Analytics: és una eina d'analítica web de l'empresa Google
- Factusol: eina de facturació.
- Contasol: eina de comptabilitat.
- Skype: serveis de telefonia


Aquest acord constitueix el consentiment previ específic i explícit del Client per a l'ús per part Guismunt Hair S.L. de subcontractistes, que de vegades poden estar fora de la UE / EEE o de territoris aprovats per la Comissió Europea.

El Client podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment, però fer-ho suposarà la terminació del present acord i, conseqüentment, Guismunt Hair S.L. ja no podrà oferir el servei.

El Client serà informat abans que Guismunt Hair S.L. reemplaci als seus subcontractistes.

5.4- Durada de l'acord

L'acord segueix sent vàlid sempre que Guismunt Hair S.L. processi dades personals amb l'ús del processador de dades de l'aplicació de servei i llevat que sigui reemplaçat per un altre AAD signat que comuniqui la seva primacia sobre aquest acord.

5.5- Terminació dels Serveis

Un cop finalitzada la prestació dels serveis, Guismunt Hair S.L. eliminarà totes les dades personals a les quals hagi tingut accés excepte aquells que es requereixi que conservi segons els requisits legals aplicables i en tal cas es guardaran d'acord amb les garanties tècniques i organitzatives dins de Guismunt Hair S.L.

El Client té capacitat completa per recuperar totes les seves dades personals de l'eina de gestió de clients de Guismunt Hair S.L. Si el Client sol·licita assistència per a la recuperació de dades, els costos associats s'han de determinar de comú acord entre les parts i es basaran en la complexitat del procés sol·licitat i el temps per complir-lo en el format triat.

5.6- Categories d'informació personal i categories de processament habitual

A. Categories d'informació personal (la llista no és exhaustiva):
1. Nom.
2. Nom de l'empresa
3. Lloc web de l'empresa
4. exemplar (s) de telèfon.
5. Direcció (és) de correu electrònic.
6. Nombre de targeta bancària o compte de PayPal
7. Qualsevol número de compte i / o detalls bancaris.

B. Categories de processament habituals (la llista no és exhaustiva):
1. Els empleats del controlador de dades.
2. Contactes del controlador de dades (telèfon / correu electrònic / adreces / etc.).
3. Els clients del controlador de dades.
4. La informació bancària del controlador de dades.
5. Els empleats dels seus clients.
6. Contactes dels seus clients (telèfon / correu electrònic / adreces / etc.).
7. Els clients dels seus clients.
8. Informació bancària dels clients dels seus clients.

6.- ENVIAMENT DE COMUNICACIONS

Guismunt Hair S.L. informa als seus Usuaris que quan contractin els serveis, en el moment en què es registren, se'ls enviarà un correu electrònic transaccional comunicant la confirmació de la contractació i donant-li les instruccions necessàries per a poder efectuar les compres. Així mateix, podrem posar-nos en contacte amb l'Usuari a fi d'informar-lo qualsevol modificació o incorporació d'una nova funcionalitat en l'eina de gestió de clients.

Amb la finalitat d'oferir la millor prestació de serveis possible i poder atendre els compromisos derivats de la relació comercial amb el Client, Guismunt Hair S.L. enviarà periòdicament informació sobre els seus productes, serveis o novetats, així com informació relativa al Blog o promocions de Guismunt Hair S.L., ja que busquen fomentar avantatges i beneficis per al Client.

L'Usuari podrà renunciar en qualsevol moment a rebre qualsevol tipus de comunicació comercial enviant un correu electrònic [email protected] manifestant aquesta intenció de renúncia. Així mateix, aquesta possibilitat li serà oferta a l'Usuari en cada comunicació comercial que rebi via e-mail

7.- COOKIES

Tal com es descriu en la nostra Política de Cookies utilitzem cookies i tecnologies similars (per exemple, balises web, píxels, etiquetes d'anuncis i identificadors de dispositius) per reconèixer a l'Usuari i / o al seu / s dispositiu / s en els diferents serveis i dispositius. Pots controlar les galetes a través de la configuració del teu navegador i d'altres eines. L'Usuari també podrà bloquejar la seva activació des de l'inici de la navegació en el Lloc Web perquè Guismunt Hair S.L. no utilitzi cookies ni tecnologies similars de seguiment comportamental.

8.- MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
 
Guismunt Hair S.L. es reserva el dret de modificar la present Política de Privacitat d'acord amb la legislació aplicable en cada moment, del que informarà degudament en el Lloc Web, de manera que recomana a l'Usuari que les revisi periòdicament per estar informat de com Guismunt Hair S.L. protegeix la seva informació.