Condicions generals de venta

Les presents condicions generals de contractació s'apliquen a totes les transaccions comercials realitzades a la nostra botiga virtual , www.kmax-espana.es, d'ara endavant El venedor. Per a més informació sobre El Venedor i la nostra Política de Privacitat consulti l'Avís Legal que es troba en cada pàgina d'aquesta botiga.

Els preguem que llegeixin atentament les presents Condicions de Compra i la nostra Polítca de Privacitat abans de realitzar la comanda . Si no està vostè d'acord amb totes les Condicions de Compra i amb la Política de Privacitat, no ha de realitzar cap comanda.

1.Identificació

El Venedor és una unitat de negoci pertanyent a GUISMUNT HAIR SL, proveïda del CIF : B-66189242, domiciliada a Ctra de Vic 48 bxs , 08240 Manresa ( Bcn ) . Qualsevol comunicació es podrà dirigir al domicili social o al telèfon 938772535 o l'adreça de correu electrònic [email protected].

2. Activitat

El Venedor es dedica a la venda a distància , preferentment per internet.

3. Continguts i informació subministrada en el website

El Venedor es reserva el dret a modificar l'oferta comercial presentada al lloc web ( modificacions sobre productes , preus , promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment . El Venedor fa tots els esforços al seu abast per oferir la informació continguda en el lloc web de forma veraç i sense errors tipogràfics . En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus , aliè en tot moment a la voluntat del Venedor , es procediria immediatament a la seva correcció.

4. Sistema de venda

Per realitzar una compra , l'usuari pot triar entre diverses formes de fer-nos arribar la seva comanda :

  • Internet a través del "carrito de la compra"
  • Internet a través del « demanat off- line »
  • Telefònicament al telèfon d'atenció al client : 938772535
  • Per Fax al número 938772535 , carta a l'adreça indicada més amunt o correu electrònic [email protected]

5. Impostos aplicables

Los precios de los productos expuestos en la página web de El Vendedor, incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que, en su caso, sea procedente aplicar. Las compras que vayan a ser entregadas dentro del territorio de cualquiera de los estados miembros de la Unión Europea estarán sujetas a IVA. Las compras que deban ser entregadas en territorios de Estados no miembros de la Unión Europea, o en Canarias, Ceuta o Melilla estarán exentas del IVA.

6. Forma de pagament

En formular la comanda , el client pot triar lliurement abonar les compres que realitzi mitjançant Paypal, contra - reemborsament ( només a Espanya ) , transferència bancària al nostre compte bancari o a través del TPV Virtual amb una connexió segura a una web de CAIXABANK SL.
En determinats casos i per prevenir possibles fraus , El Venedor es reserva la possibilitat de demanar a un client una forma de pagament concreta en el cas que no s'acrediti la identitat del comprador.

7. Forma , despeses i termini d'enviament

El client podrà seleccionar la forma d'enviament d'entre les possibles per la seva zona d'enviament. Haurà de tenir en compte que els terminis de lliurament, la qualitat del servei , el punt de lliurament i el cost serà diferent per a cada forma de transport.
El Venedor envia les comandes als seus clients a través de diferents empreses de transport urgent de reconegut prestigi nacional i internacional . Els terminis de transport estan disponibles a l'apartat de la nostra web «Despeses d'Enviament » . Abans de confirmar la seva comanda se li informarà al client sobre les despeses d'enviament i terminis de lliurament que s'apliquen a la seva comanda en concret.

8. Drets del comprador i política de devolucions

El Venedor garanteix als seus clients la possibilitat d'anul·lar la seva comanda en qualsevol moment i sense cap cost sempre que l'anul·lació es comuniqui abans que la comanda hagi estat posat a disposició del transportista per al seu enviament.

El client disposarà d'un termini de (14) catorze dies naturals des de la recepció de la mercaderia per exercir el dret de devolució. El client comunicarà a El Venedor dins el termini estipulat i per qualsevol mitjà admès en dret, el seu desig d'exercitar el seu dret de devolució aquí.

La comanda retornat haurà de ser lliurat juntament amb l'albarà de lliurament i, si escau factura emesa a El Venedor, corrent El Client amb les despeses de devolució.

El client podrà retornar qualsevol article que hagi comprat a El Venedor sense penalització cap. En aquests casos, El Venedor, retornarà els diners de la compra a través d'un abonament a la targeta de crèdit, mitjançant una transferència bancària al compte indicat pel client o mitjançant abonament en el seu compte personal. En cas que el producte retornat no conservi el mateix embalatge d'origen el bé patirà una depreciació en el preu a abonar. Si un producte diferent al sol·licitat pel client fora lliurat per error del Venedor, aquest li serà retirat i se li lliurarà el producte correcte sense cap càrrec addicional per al comprador.

Per a qualsevol incidència relacionada amb la devolució d'articles de la nostra botiga pot contactar amb el nostre Departament d'Atenció al client via email: [email protected] o per telèfon 938772535. També podrà descarregar el document de desistiment fent clik aquí.

9. Obligacions del client

El client del Venedor es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els formularis de registre d'usuari o de realització de la comanda, ia mantenir actualitzats en tot moment. El client es compromet a acceptar totes les disposicions i condicions recollides en les presents Condicions Generals de Contractació entenent que recullen la millor voluntat de servei possible per al tipus d'activitat que desenvolupa El venedor. Així mateix, es compromet a guardar de forma confidencial i amb la màxima diligència les seves claus d'accés personal al nostre lloc web.
El client es compromet a possibilitar el lliurament de la comanda sol·licitada facilitant una adreça de lliurament en què pugui ser lliurada la comanda sol · licitat dins l'horari habitual de lliurament de mercaderies (de dilluns a divendres de 10:00 a 13:30 i de 16: 00 a 18:00). En cas d'incompliment per part del client d'aquesta obligació, El Venedor no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada pel client

10. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les compravendes realitzades amb El Venedor es sotmeten a la legislació d'Espanya.

11. Confiança Online

Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari. Així mateix, com a entitat adherida a CONFIANÇA ONLINE i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat en línia, protecció de dades i protecció de menors, l'usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de CONFIANÇA ONLINE (www.confianzaonline.es).Així mateix, com a entitat adherida a CONFIANÇA ONLINE i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat en línia, protecció de dades, protecció de menors i accessibilitat, l'usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de CONFIANÇA ONLINE (www.confianzaonline.es).