Actualment la biotina, o vitamina B8, s’està posant de moda per les seves qualitats per millorar la nostra salut capil·lar. Són molts els xampús que contenen aquesta substància, però és cert que la biotina és una vitamina hidrosoluble i per poder gaudir dels seus beneficis al complet seria necessària la seva ingesta, no la seva aplicació tòpica.

La biotina és una vitamina coneguda com vitamina H o B8. Intervé en el metabolisme dels hidrats de carboni, greixos, aminoàcids i purines; és a dir, que és necessària per l’acció de certs enzims essencials en els processos de duplicació cel·lular. Així mateix, ajuda a transferir diòxid de carboni i participa en el manteniment dels nivells de sucre en sang. Per això, es pot ajudar a millorar els nivells de glucosa de pacients amb diabetis, alleujar dolors musculars i combatre l’èccema i la caiguda del cabell entre d’altres.

La deficiència de biotina és rara. Però es pot donar el cas per una ingesta excessiva de clara d’ou crua o per trastorn del metabolisme en persones alcohòliques. Quan hi ha deficiència de biotina és fàcil que es produeixi dermatitis seborreica, conjuntivitis, pèrdua de cabell, celles i pestanyes.

La biotina i el cabell

Els suplements de vegades són recomanats per a problemes de pèrdua de cabell o dermatitis seborreica quan hi ha un dèficit d’aquesta vitamina. La biotina no és absorbida per la pell, sinó per l’intestí, de manera que caldria plantejar l’efecte dels xampús amb biotina a través del cuir cabellut. Si no tenim deficiència de biotina és preferible adequar la nostra dieta d’una manera correcta abans de fer servir aquests xampús. Però si volem estar segurs el millor és acudir a un especialista perquè el diagnostiqui correctament.

Tanmateix, hi ha certs aliments que contenen la vitamina i assegurant la seva ingesta ens assegurem que els nivells de biotina en el nostre organisme siguin els adequats. I d’aquesta manera també ens assegurem un cabell sa, fort i resistent.

Aliments que tenen vitamina H:

 • Fetge de boví: és una gran font, que a més aporta proteïnes, ferro i zinc per al cabell.
 • Ous.
 • Peix blau: són els peixos que més en contenen, com ara la tonyina, el salmó, les sardines o l’arengada. A més, posseeixen omega 3 que donen brillantor al cabell.
 • Pèsols: entre els llegums són la millor font d’aquesta vitamina.
 • Nous.
 • Plàtan: és una de les fruites que més en té.
 • Arròs integral: els cereals integrals són una bona font d’aquesta vitamina.
 • Llevat de cervesa.
 • Maduixes.

A KMax recomanem sempre una dieta saludable i completa. És clar que la biotina és fonamental per al creixement sa del cabell però posant atenció en la dieta serà suficient si els nostres nivells naturals són normals i no estan alterats per qualsevol altre motiu, cas en el que seria el metge l’encarregat de subministrar el suplement.
Apostem sempre pel natural i això es veu reflectit en tots els nostres productes.

2018-07-17T08:37:31+00:00

Deja tu comentario

Actualmente la biotina, o vitamina B8, se está poniendo de moda por sus cualidades para mejorar nuestra salud capilar. Son muchos los champús que contienen esta sustancia, pero es cierto que la biotina es una vitamina
hidrosoluble y para poder disfrutar de sus beneficios al completo sería necesaria su ingesta, no su aplicación tópica.

Es una vitamina conocida como vitamina H o B8. Interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono, grasas, aminoácidos y purinas como cofactor de encimas; es decir, que es necesaria para la acción de ciertas encimas esenciales en los procesos de duplicación celular.

Asimismo, ayuda a transferir dióxido de carbono y participa en el mantenimiento de los niveles de azúcar en sangre. De ahí que pueda ayudar a mejorar los niveles de glucosa de pacientes con diabetes, aliviar dolores musculares y combatir el eccema y la caída del cabello entre otros.

La deficiencia de biotina es rara. Pero puede darse el caso por una ingesta excesiva de clara de huevo cruda o por trastorno del metabolismo en personas alcohólicas. Cuando existe deficiencia de biotina es fácil que se produzca dermatitis seborreica, conjuntivitis, pérdida de cabello, cejas y pestañas etc.

La biotina y el cabello

Los suplementos de esta vitamina a veces son recomendados para problemas de pérdida de cabello o dermatitis seborreica cuando existe un déficit de la vitamina. No es absorbida por la piel, sino por el intestino, por lo que habría que plantearse el efecto de los champús con esta vitamina a través del cuero cabelludo.

Si no tenemos esta deficiencia es preferible adecuar nuestra dieta de una manera correcta antes que usar estos champús. Sin embargo, si queremos estar seguros lo mejor es acudir a un especialista para que lo diagnostique correctamente. Aun así, hay ciertos alimentos que contienen biotina y asegurándonos su ingesta nos aseguramos de que los niveles en nuestro organismo son los adecuados. Y de esta manera también nos aseguramos un pelo sano, fuerte y resistente.

Alimentos que contienen biotina:

 • Hígado de vacuno: es una gran fuente que además aporta proteínas, hierro y zinc para
  tu pelo.
 • Huevos: es una fuente muy útil de esta vitamina
 • Pescado azul: son los pescados que más contiene, tales como el atún, el salmón, las sardinas o
  el arenque. Además, poseen omega 3 que dan brillo al cabello.
 • Guisantes: entre las legumbres son la mejor fuente de esta vitamina.
 • Nueces.
 • Plátano: es una de las frutas con mayor contenido en biotina.
 • Arroz integral: los cereales integrales.
 • Levadura de cerveza.
 • Fresas.

En KMax recomendamos siempre una dieta saludable y completa. Está claro que es una vitamina fundamental para el crecimiento sano del cabello pero haciendo hincapié en la dieta será suficiente si nuestros niveles naturales de biotina son normales y no están alterados por cualquier otro motivo, caso en el que sería el médico el encargado de suministrar el suplemento. Apostamos siempre por lo natural y esto se ve reflejado en todos nuestros productos.

2018-07-17T08:23:31+00:00

Deja tu comentario

Ir a Arriba